ZADOVOLJSTVO KORISNIKA NAŠIH PROIZVODA I USLUGA SU STALNA BRIGA I OBAVEZA SVIH ZAPOSLENIH U NAŠEM PREDUZEĆU.

Pomenuto ostvarujemo kroz primenu sertifikovanog sistema kvaliteta ISO 9001:2015. Predmet i područje sertifikacije su projektovanje, proizvodnja i remont fabrika betona i auto-mešalica.

Misija je projektovanje, proizvodnja i remont fabrika betona i automešalica.

Vizija je neprekidno povećanje obima  i vrsta proizvoda i usluga, praćenje i zadovoljenje zahteva korisnika, zakonskih zahteva i postizanje prepoznatljivog brenda u okruženju.

Sistem menadžmenta kvalitetom usmeren je na ispunjavanje svih zahteva korisnika kao i zakonskih i drugih zahteva prilikom projektovanja,proizvodnje i remonta fabrika betona i automešalica u cilju ispunjenja:

                          » Zahteva, želja i očekivanja  korisnika  »

 kroz stalno unapređenje poslovnih procesa i celokupnog mendžment sistema kao profitnog i tržišno orijentisanog poslovnog sistema,

To zahteva:

  • potpunu posvećenost menadžmenta ispunjenju ovih ciljeva,
  • potpuno uključenje svih zaposlenih prilikom obavljanja radnih zadataka,
  • uspostavljanje obostrano korisnih odnosa sa investitorima, državnim organima i zaposlenima,
  • razvoj i stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

 To ćemo ostvariti:

  • stalnim poboljšanjima poslovnih procesa,
  • obezbeđenjem svih neophodnih resursa i infrastrukture,
  • razvojem i poboljšanjem metoda rada,
  • stalnim unapređenjem kompetentnosti i sposobnosti zaposlenih,
  • Stalnim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom.