P U Ž N I   T R A N S P O R T E R   PT 16 – 45

Kapacitet i dužina pužnih transportera izradjuje se prema potrebama kupaca. Broj pužnih transportera zavisi od broja silosa i može ih imati jedan, dva ili više. Njihova uloga je da transportuju cement iz silosa u vagon za cement. Na donjem delu transportera koji je vezan za silos nalazi se otvor za punjenje, a ispod ovoga otvor za povremeno čišćenje. Spajanje silosa i pužnog transportera vrši se pomoću gumene obloge koja se priteže šelnama.

            Otvor za pražnjenje nalazi se na gornjem delu pužnog transportera i vezuje se na vagu za cement. Pogon spirale obavlja motor-reduktor pričvršćen na donjoj strani transportera.