SKREPER SG 14 sa granom od 12 m              

Tehničke karakteristike skrepera sa rukom:

  • Teoretski kapacitet (suv materijal)                   54 m³/h
  • Radijus                                                            cca. 12 m
  • Zapremina kašike                                            300 litara
  • Snaga za pogon                                               7,5 KW
  • Brzina privlačanja                                            0,92 m/s
  • Duzina pregradnih zidova zvezde                    cca. 12 m
  • Zaokretanje motorno