Glavne usluge se odnose na generalni remont i servis osnovnih mašina, mešalica, koševa agregata, silosa, skrepera, pužnih transportera, elektro-komandnog ormara.

Za fabrike svih kapaciteta obezbedjujemo redovno snabdevanje rezervnim i potrošnim delovima.

Pored remonta nudimo usluge rolovanja, savijanja i sečenja lima, profila i cevi.