Koševi agregata od 40 – 100 m³

      Sastoji se od sledeće opreme:

  • NOSEĆA KONSTRUKCIJA  sa četiri (4) bunkera i osam (8) segmentnih zatvarača sa elektro-pneumatskim otvaranjem za fino i grubo doziranje izrađeni su od čeličnih limova i profila. 

      Zapremina bunkera je sledeća:  32 m³,  27 m³,   23 m³,   19m³. Spravljanje betona se vrši sa frakcijama agregata granulacija 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 32 mm.

  • KOMPRESORSKI AGREGAT sa kompletnom pneumatskom instalacijom
  • PRIHVATNI KOŠ za odmeravanje frakcije sa šest mernih ćelija jačine 12 000 kg.
  • TRAKASTI TRANSPORTER sa bezkonačnom trakom debljine 10 mm i širine 800 mm sa pogonskom i zateznom stanicom.