Kompletno upravljanje betonskom bazom sa PLC-om:

TAČ SKRIN PANEL 10″ 

  1. Upravljanje pripadajućim vagama (agregata, cementa, vode i aditiva)
  2. Vođenje mešalice, korpe, transportne trake i puževa (PLC)
  3. Kompletna statistika o materijalima ugrađenim u marku betona
  4. Mogućnost memorisanja do 200 različitih receptura betona
  5. Kompletna kontrola ulaznih i izlaznih signala sa baze
  6. Praćenje potrošnje cementa iz silosa
  7. Štampanje otpremnice sa svim utrošenim materijalima, podaci kupca, lozinka mašiniste, broj miksera, podaci gradilišta, i slično.
  1. Mogućnost postavljanja svih vremena koja se koriste na bazi
  2. Ručno i automatsko upravljanje bazom, stim što prelazak na ručno upravljanje se koristi samo u nužnom radu.